FORSKNING

Forskning er den tredje grunnleggende pilaren ved vår skole. Hvis vi som terapeuter eller lærere ønsker yte en tjeneste med kvalitet, så er forskning den mest verdifulle ressursen som vi har. Resultatet av vår forskning publiseres i vårt månedsmagasin ”Salud de Vivir”. Vi forsker på de antikke tekstene som: Neijing, som for øvrig har gitt navn til vår skole, feminin inspirasjon, helbredende humanisme, massasje og qigong. I tillegg presenteres forskningen ved de internasjonale årlige sommerseminarene ved vårt hovedsete Tian og kongresser annet hvert år, arrangert av Asociación Hispano Americana de Acupuntura Beijing 84.

Forskningen gjelder ikke bare fordypning i tradisjonens gamle tekster, men også studier av kunnskap som den moderne vitenskapen bringer.


Våre forskningsområder er:

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN

GENÉTICA

ALIMENTACIÓN

MASAJE

FEMINOLOGÍA

COMUNICACIÓN

PLANTAS MEDICINALES

HUMANISMO

Våre Kongresser:

 • 1986 I “Tradition and Science”

 • 1988 II “Acupuncture, an Alternative for Health"

 • 1990 III “Recuperating the Tradition”

 • 1992 IV “The Art of Healing”

 • 1994 V “History, Philosophy and New Therapies”

 • 1996 VI TCM on the Path where all is Possible”

 • 1998 VII “Art and Liberation”

 • 2000 VIII “Living and Healing through the Imagination

 • 2002 IX “S.O.S. Humanity is Sick”

 • 2004 X “Love, Sexuality, Suffering and Pleasure

 • 2006 XI “The Challenge of Health”

 • 2008 XII “Health, a Lifestyle”

 • 2010 XIII “Crisis, Healing, Perspectives of Future”

 • 2012 XIV “The Soul and Health: XXI Century”

 • 2014 XV “New Dimensions of Healing”

 • 2016 XVI

 • 2018 XVIII "The health of the species"

TIAN

TIAN

Hovedkvarteret til Neijing Skolen
RADIO OG TV

RADIO OG TV

Vår kommunikasjonskanal
FEMININ INSPIRASJON

FEMININ INSPIRASJON

Feminin Inspirasjon Forening
HOVEDKVARTERER

HOVEDKVARTERER

Neijingskoler i verden